Yeşil sorunlar için e-aktivizm becerilerinin geliştirilmesi
ve sosyal katılım
kapsayıcı Avrupa toplumunda

Hakkımızda
TREASURE projesi, gençleri gelişmiş dijital beceriler ve bilgilerle donatarak güçlendirmeye odaklanmaktadır. Eğitim ve öğretim sistemlerini dijital çağa uyarlamak amacıyla, gençler arasında e-aktivizm becerilerinin geliştirilmesini teşvik eden kapsamlı bir dijital eğitim ekosistemi geliştiriyoruz.
Misyonumuz

Gençleri Dijital Beceriler ve İklim Değişikliği Farkındalığı ile Güçlendirmek

Misyonumuz, dijital becerilere odaklanarak, iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratarak gençlere esnek beceri geliştirme fırsatları sunmaktır. Bununla birlikte dijital teknolojileri yaygın eğitime dahil ederek, Avrupa çapında eğitimi modernize etmeyi amaçlıyoruz.

Teknoloji Tabanlı Eğitime Erişim Sağlamak

Eğitimde dijital teknolojilerin pratik kullanımının teşvik edilmesi, dijital araçların kullanımı yoluyla katılımın ve öğrenme çıktılarının artırılması.

Dijital Beceriler Yoluyla Gençlerin Güçlendirilmesi

Yaygın eğitim ve açık eğitim kaynakları aracılığıyla dijital beceri açığını gidermek, gençlerin temel becerilerini geliştirerek dijital odaklı bir topluma aktif katılımlarını sağlamaktır.

Mobil Teknoloji Aracılığıyla İşbirliği ve Ağ Oluşturmayı Beslemek

Mobil teknolojileri kullanarak gençler arasında işbirliğini ve ağ oluşturmayı teşvik etmektir. İletişim, işbirliği ve sosyal becerilerin geliştirilmesini kolaylaştırarak esnek öğrenme fırsatları sunmayı amaçlıyoruz.